الکترونیک

ESP8266 – دستورات AT

نوشته شده توسط احسان

دستورات AT یک سری دستورات استاندارد که بیشتر در ارتباطات سریال بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده ارسال میشوند و به گونه ای زبان استاندارد صحبت است که قابل خواندن توسط انسان می باشد.

esp8266

در ESP8266 دستورات AT به چند دسته کلی تقسیم می شوند که در جداول زیر با توضیح آورده شده اند.

دستورات

برای شروع، بعد از اینکه سیم کشی ماژول خود را تمام کردید برای تست سلامت خود ماژول و اینکه از ارتباط صحیح با ماژول مطمئن شوید میتوانید دستور “AT” را ارسال کنید، ماژول باید با پیغام “OK” به شما پاسخ دهد. اگر چنین نشد تغذیه و اتصالات را چک کنید، از سالم بودن مبدل سریال اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید هر دو نرخ ۹۶۰۰ و ۱۱۵۲۰۰ را امتحان کنید.

قالب کلی دستورات AT به شرح زیر است:

نوعقالبتوضیحات
تستAT+<x>=?درخواست پارامترها و رنج مقادیر آنها
درخواستAT+<x>?درخواست مقدار کنونی متغیر
تنظیمAT+<x>=<…>تنظیم مقدار متغیر
اجراAT+<x>اجرای دستور

دستورات AT با زوج “r\n\” تمام می شوند.

دستورتوضیح
AT“OK” را بر میگرداند
AT+RSTESP8266 را ریست میکند
AT+GMRنسخه سفت افزار – firmware – را بر میگرداند. بعنوان مثال
AT version 0.21.0.0
SDK version 0.9.5
AT+GSLP=<time>ماژول را درون حالت عمیق خواب می برد، برای مدت زمان time بر حسب میلی ثانیه
ATE[0|1]اکوی دستورات AT
ATE0 برای خاموش کردن اکو
ATE1 برای روشن کردن اکو
AT+RESTOREمقادیر از پیش تعریف شده را بازیابی می کند
AT+UART_CUR=<baudrate>,
<databits>, <stopbits>,
<parity>, <flow
control>
برای تنظیمات روش اتصال سریال می باشد
flowcontrol میتواند
۰ برای حالت غیر فعال
۱ فعال بودن RTS
۲ فعال بودن CTS
۳ فعال بودن RTS و CTS
بیت های دیتا میتواند ۵ ۶ ۷ و یا ۸ باشد
parity می تواند ۰=بدون پریتی، ۱=فرد، ۲=زوج باشد
AT+RFPOWER=<TX Power>میزان قدرت سیگنال را مشخص میکند
WiFi
AT+CWMODE_CUR=<mode>حالت کنونی ماژول را معین می کند:
۱-حالت استیشن: که ماژول به یک شبکه وایرلس متصل شود
۲-حالت AP: که بقیه دستگاه ها به ماژول متصل شوند
۳-هر دو
AT+CWJAP_CUR=<ssid>
,<password>
اتصال به شبکه WiFi ( فقط در حالت ۳ و ۱ )
ssid نام شبکه WiFi
password رمز شبکه است
AT+CWJAP_DEF=<ssid>
,<password>
مانند بالا، وقتی تنظیم شود با هر بار ریست کردن ماژول دوباره به همین شبکه متصل می شود
AT+CWLAPلیست شبکه های در دسترس را ارائه می دهد
AT+CWQAPاز AP خارج میشود ( قطع ارتباط )

درباره نویسنده

احسان

یه علاقمند به حوزه علم و فناوری که دوست داره با به اشتراک گذاشتن دانشش قدم کوچکی برای کمک به جامعه فنی برداره :)

۴ نظر

نظر بگذارید