بخش برنامه های کاربردی

در این بخش نرم افزارهایی که در حوزه CNC هستند مانند نرم افزارهای طراحی قطعه، طراحی g-code، شبیه سازی محیط اجرایی CNC و نرم افزارهای آموزشی/پژوهشی CNC قرار می گیرند.

برنامه های کاربردی

برنامه کاربردی Vectric Cut3D

Vertric Cut3D یکی از برنامه های معروف به سادگی و همه چیز تمام ( all in one ) است که احتیاجات شما رو برای تولید یک g-code بهینه برآورده میکند! در این نرم افزار تنها کافی است ورودی آن که یک فایل سه بعدی است را به آن ارائه دهید، بقیه کار بصورت ویزارد گونه و سهل انجام می پذیرد. فرمت هایی که این برنامه...