بخش تاریخچه CNC

تاریخچه CNC

تاریخچه کوتاهی راجع به CNC

اولین ماشین های NC تجاری در دهه ۵۰ میلادی ساخته شدند، و با نوارهای پانچ کار میکردند. وقتی ثابت شد که این ماشین ها توانایی کاهش هزینه ها را دارند، روند رشد و توسعه آنها در کارخانه ها بیشتر شد. برای افزایش سرعت تقاضا و جا افتادن سریعتر این ماشین ها در صنعت، ارتش آمریکا ۱۲۰ ماشین NC را خریداری کرده و...