آرشیواسفند ۱۳۹۴

G-Code

معرفی G-Code ها

آدرس های حرفی بعضی از آدرس های حرفی تنها در تراشکاری یا صرفا در چرخاندن قطعه استفاده میشوند؛ بیشتر آنها در هر دو استفاده میشوند. حروف نشانه گذاری شده زیر حروفی هستند که شما بیشتر در G-Code ها میبینید. منابع: Smid 2008، Smid 2010، Green et al. 1996

G-Code

G-Code : کد های ویژه

به G-Code ها، کد های مقدماتی نیز اطلاق می شود، و آن دسته از کلماتی هستند که با حرف G شروع می شوند. عموما یک کد هست که به ماشین میگوید که چه کاری انجام دهد، مانند: حرکت سریع ( جابجایی سریع فرز یا ابزار به نقطه مشخص شده ) خوراک کنترل شده در یک خط راست یا یک منحنی – Feed یا خوراک سری حرکت های...

G-Code

تاریخچه G-Code

G-Code ( همچنین RS-274 ) که بسیار متنوع است، یک اسم مشترک برای زبان برنامه نویسی سیستم های عددی ( NC ) است. اصل استفاده G-Code در کارخانه های تولیدی است که از ماشین آلات کامپیوتر کنترل یا CNC استفاده میکنند. G-Code بعضی جاها زبان برنامه نویسی G هم اطلاق میشود که نباید با زبان G مخصوص LabVIEW اشتباه...