آرشیودی ۱۳۹۵

الکترونیک

PWM چیست؟

PWM مخفف Pulse Width Modulation است و به معنی مدولاسیون پهنای پالس است. کاربردهای بی شمار PWM باعث شده که در بسیاری از پروژه ها از آن استفاده شود. مدولاسیون چیست؟ یک تکنیک کنترل دیجیتالی است که پردازنده duty cycle یک موج مربعی با سیکل مشخص را کنترل میکند. برعکس بقیه تکنیک های مدولاسیون که برای...