آرشیواسفند ۱۳۹۵

Geek الکترونیک

برای Up آماده اید؟

بعد از اومدن RPI ها به بازار های جهانی و البته موفقیت چشمگیرشون، تیم های مهندسی مختلفی تو جاهای مختلف دنیا بازار جدیدی رو برای تولید و عرضه پیدا کردن که تا اون زمان زیاد کسی بهش توجه نمیکرد. لازم به ذکره که همه چیز از رزبری شروع نشد، قبل اون هم بورد های مختلفی از جانب سازنده های حتی مطرح عرضه شده...