G-Code

معرفی G-Code ها

آدرس های حرفی

بعضی از آدرس های حرفی تنها در تراشکاری یا صرفا در چرخاندن قطعه استفاده میشوند؛ بیشتر آنها در هر دو استفاده میشوند. حروف نشانه گذاری شده زیر حروفی هستند که شما بیشتر در G-Code ها میبینید.

منابع: Smid 2008، Smid 2010، Green et al. 1996

A     تنظیم موقعیت محور A (محور دوار حول محور X)

B     تنظیم موقعیت محور B (محور دوار حول محور Y)

C     تنظیم موقعیت محور C (محور دوار حول محور Z)

D     تعریف قطر یا شعاع آفست برای جبران برش دهنده. D برای تعیین عمق ( Depth ) تراش استفاده میشود. همچنین برای تعریف میزان باز شدن دهانه ی سوزن پلاتر در فوتوپلاتر ها استفاده میشود.

E    دقت نرخ خوراک را برای تراشکاری در ماشین های تراشکاری را مشخص میکند.

F     تعریف نرخ خوراک – Feed rate
* واحد های متداول برای برشکاری، فاصله بر زمان(اینچ بر دقیقه، IPM، یا میلیمتر بر دقیقه، mm/min) و برای ماشین های تراشکاری فاصله در هر دور (اینچ بر دور، IPR، میلی متر بر دور، mm/rev)

G     آدرس برای دستورات مقدماتی
* دستورات G معمولا به کنترلر میگویند چه نوع حرکتی باید اجرا شود ( مانند حرکت سریع، خوراک خطی، خوراک دایره ای، سیکل ثابت) یا چه مقدار آفستی استفاده شود

H     آفست طول ابزار برش/تراش را مشخص میکند؛ محور افزایشی مرتبط با محور C ( مثلا در یک چرخه برش )

I     مرکز قوس را برای دستورت قوس G03 و G02 در محور X مشخص میکند. ( بعضی کنترلر ها این دستورات را پشتیبانی نمیکنند چون این دستورات نیازمند محاسبات پیچیده ریاضی هستند؛ مخصوصا اگر در بیشتر از یک محور کنترلر نیازمند محاسبه حرکت قوسی باشد. لذا اگر کنترلری دارید که این دستورات را اجرا نمیکند باید توسط برنامه واسطی این دستورات را به نقاط مشخص موقعیت تبدیل کنید )

J     دقیقا مانند دستور I، منتهی در محور Y. همچنین به عنوان پارامتری برای بعضی سیکل های ثابت استفاده می شود.

K     منند I و J، در محور Z. همچنین به عنوان پارامتری برای بعضی سیکل های ثابت، برابر آدرس L استفاده می شود.

L     تعداد حلقه سیکل ثابت؛ مشخص کردن رجیستر برای تغییر با دستور G10
تعداد حلقه سیکل ثابت: تعریف میکند که چند بار یک سیکل ثابت در هر موقعیت، اجرای پیاپی ( loop ) شود. در حالت پیشفرش ۱ در نظر گرفته می شود، تا زمانی که تغییر کند. بعضی وقتها آدرس K بجای L استفاده می شود. با موقعیت گذاری افزایشی ( incremental positioning ) یا دستور G91، یک سری از سوراخ ها با فاصله های مساوی را میتوان بعنوان محل های جداگانه برنامه ریزی کرد و بجای مشخص کردن جای تک تک آنها در هر بار، یک بار در برنامه مشخص شده، و در چندین جا استفاده شوند.

M    توابع متفرقه
کد اقدام، دستور کمکی؛ تعاریف متفاوت هستند. بسیاری از M-Code ها برای توابع ماشین صدا زده میشوند، به همین خاطر به “M” بعنوان “ماشین” معروف هستند، هرچند لذوما اینطور نیست.

N     شماره خط ( یا بلوک ) در برنامه؛ شماره پارامتر سیستم که توسط دستور G10 تغییر کند
شماره خط یا بلوک در برنامه؛ انتخابی است، اکثرا استفاده نمی شود. برای بعضی کارها نیاز است، مثل آدرس M99 P ( که برای کنترلر نقطه بازگشت را مشخص میکند ) یا دستورات GoTo ( دستورات انتقال اجرای برنامه به خطی دیگر، البته اگر کنترلر این دستورات را پشتیبانی کند ). در شماره گذاری N لازم نیست اعداد ۱ واحد اضافه شوند ( بعنوان مثال مقدار افزایش می تواند ۱۰، ۲۰، ۱۰۰ یا ۱۰۰۰) و میتواند در هر بلوک یا در نقاط مشخصی در برنامه به کار گرفته شوند.
شماره پارامتر سیستم: G10 اجازه تغییر پارامتر های سیستم را در حین اجرای برنامه می دهد.

O     اسم برنامه
به عنوان مثال، O6832. برای سالهای بسیاری از فونت ( صفر با خط وسط ) برای نمایش صفر استفاده می شد تا با O انگلیسی اشتباه نشود. البته رابط گرافیکی کنترلر های  امروزی مانند کامپیوتر ها می توانند فونت های مختلف داشته باشند.

P     بعنوان یک آدرس پارامتر برای دستورات G و M کاربرد دارد
– با G04، مدت زمان تاخیر را مشخص میکند.
– به عنوان پارامتر در برخی سیکل ها استفاده میشود، مشخص کننده زمان تاخیر یا متغیر های دیگر است.
– در صدا زدن و پایان دادن زیربرنامه ها. ( با M98، مشخص میکند که زیربرنامه ای صدا زده شود؛ با M99، مشخص میکند چه خطی از برنامه اصلی خط بازگشت از زیربرنامه است )

Q     میزان افزاینده نوک را در سیکل ها مشخص میکند
برای مثال در G73، G83 ( سیکل های دریلینگ نوک )

R     اندازه شعاع کمان را مشخص میکند، یا طول جمع شدگی را در سیکلهای کنسروی مشخص میکند
برای شعاع، همه کنترلر ها آدرس R برای G02 و G03 را پشتیبانی نمیکنند، در این صورت از بردارهای IJK استفاده میشود.

S     سرعت را تعریف می کند، سرعت اسپیندل یا سرعت سطح، بسته به نوع کار
نوع داده عدد است. در حالت G97 ( که معمولا حالت پیشفرض است )، عدد بعد S بعنوان عدد دور بر دقیقه rev/min استفاده میشود. در حالت G96 یا CSS، عدد بعد S نمایانگر سرعت سطح sfm بر حسب متر بر دقیقه ( G21) است.

T     انتخاب ابزار
برای درک نحوه ی کارکرد این آدرس باید دستور M06 مطالعه شود.

U     محور افزاینده مرتبط با محور X

V     محور افزاینده مرتبط با محور Y

W     محور افزاینده مرتبط با محور Z

X     موقعیت ثابت یا افزاینده محور X؛ همچنین در برخی ماشین ها زمان تاخیر را مشخص میکند.

Y     موقعیت تابت یا افزاینده محور Y

Z     موقعیت ثابت یا افزاینده محور Z
محور اصلی اسپیندل برای چرخش معمولا مشخص میکند کدام محور برچسب Z داشته باشد.

درباره نویسنده

احسان

یه علاقمند به حوزه علم و فناوری که دوست داره با به اشتراک گذاشتن دانشش قدم کوچکی برای کمک به جامعه فنی برداره :)

نظر بگذارید